• Ελληνικά
 • English

Μηχανολογικός εξοπλισμός

1. Τμήμα σχεδιασμού για την μελέτη των υπό κατασκευή προϊόντων

Σε αυτή τη φάση μοντελοποιούμε το επιθυμητό, από τον πελάτη, αντικείμενο, χρησιμοποιώντας εξελιγμένο software μοντελοποίησης 3D CAD/CAM. - VISI 3D SOLIDS (2 θέσεις εργασίας)

2. Τμήμα Κατασκευής

 1. Κέντρο κατεργασίας C.N.C HAAS 1000X660X600
 2. Kέντρο κατεργασίας C.N.C VICTOR 800X500X560
 3. Δύο ηλεκτροδιαβρώσεις σύρματος CHARMILLES.
 4. Δύο ηλεκτροδιαβρώσεις βύθισης: CHARMILLES 300Χ200 30A JOEMARS 450X350 50A
 5. Δύο οριζόντιοι τόρνοι Φ550Χ1500 & Φ400Χ1000
 6. Τέσσερις φρέζες:
  1. 800Χ450
  2. 800Χ400
  3. 700Χ350
  4. 600Χ350
 7. Δύο ρεκτιφιέ επιφανειών 800Χ450 & 400Χ250
 8. Ένα Κυλινδρικό ρεκτιφιέ αξόνων 1m.
 9. Δράπανο Φ32
 10.  Ένα RADIAL

3. Τμήμα παραγωγής πλαστικών

 1. Πρέσα έκχυσης θερμοπλαστικών (INJECTION) BOY 75 T.
 2. Πρέσα έκχυσης θερμοπλαστικών (ΙNJΕCTION) DEMAC 85 T
 3. Πρέσα έκχυσης θερμοπλαστικών (ΙNJΕCTION) DEMAC 100 T
 4. Πρέσα έκχυσης θερμοπλαστικών (ΙΝJΕCTION) DEMAC 120 T
 5. Ψυκτικό μηχάνημα
 6. Προθερμαντήρας
 7. Σταθεροποιητής θεοκρασίας καλουπιών