• Ελληνικά
  • English

Σχεδίαση - Κατασκευή

Η σχεδίαση του καλουπιού γίνεται εξ? ολοκλήρου από προγράμματα CAD/CAM σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας γενιάς. Η αποτύπωση του προιόντος στο σχεδιαστικό πρόγραμμα γίνεται μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, ώστε το τελικό προϊόν που θα πάρουμε να είναι πανομοιότυπο με το αρχικό! Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υλοποίηση κάθε ιδέας σας, από το αρχικό στάδιο της σύλληψης του αρχικού design, μέχρι τη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος, έτσι ώστε να προσαρμόζονται πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις σας, σε αντίθεση με ανταγωνιστικές προτάσεις που βασίζονται σε έτοιμα και γενικευμένα πρότυπα.

Εφόσον σχεδιαστεί το καλούπι, τυγχάνει κατεργασίας στο CNC και παράλληλα κατασκευάζονται και τα λοιπά στοιχεία από τα υπόλοιπα μηχανήματα. Έτσι ολοκληρώνεται το τελικό καλούπι (injection) και περνά από έλεγχο και δοκιμή. Έπειτα, και εφόσον το ζητήσει ο πελάτης, μπορούμε να παράγουμε χιλιάδες πλαστικά κομμάτια, ανθεκτικά, και σε άριστη ποιότητα, από το τελικό καλούπι. Έτσι γλυτώνει ο πελάτης από πολλά περιττά έξοδα.

 

Με την πείρα που αποκτήσαμε στη σχεδίαση και την κατασκευή, έχουμε μειώσει το χρόνο παράδοσης στο ελάχιστο δυνατό.

Η τεράστια ευελιξία που μας προσφέρει η ακριβής σχεδίαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε μια ευρύτατη γκάμα καθημερινών χρηστικών προϊόντων, όσο και εξειδικευμένων εργαλείων με εκπαιδευτικές, επιστημονικές, ιατρικές, κ.ά. εφαρμογές